Wie betaalt de kosten van een procedure?

Het is een veelvoorkomend misverstand dat gemaakte proceskosten volledig verhaald kunnen worden op de wederpartij als een procedure wordt gewonnen. De zogenaamde proceskostenveroordeling is lang niet altijd kostendekkend en bovendien is deze niet in alle zaken van toepassing.

In civiele zaken (zaken tussen burgers of rechtspersonen) en in bestuurszaken (zaken tussen burgers en de overheid) is het gebruikelijk dat de verliezende partij de proceskosten van de winnende partij vergoedt. De proceskosten bestaan onder meer uit advocaatkosten, griffierecht, onkosten van getuigen en kosten voor deskundigen. De advocaatkosten worden vergoed volgens een zogenaamd liquidatietarief. Aan de door de advocaat verrichte werkzaamheden worden punten toegekend en deze punten staan gelijk aan een bepaald bedrag. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het belang van de zaak. De geliquideerde kosten komen niet overeen met de werkelijke kosten. U moet er daarom rekening mee houden dat u een deel van de advocaatkosten zelf moet betalen.

Compensatie van kosten

Wanneer beide partijen gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, kan de rechter de proceskosten compenseren. Beide partijen dragen dan hun eigen proceskosten. In familiezaken (zaken tussen (ex-) familieleden) is het gebruikelijk dat de proceskosten gecompenseerd worden. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen spreekt de rechter een proceskostenveroordeling uit, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van misbruik van recht.

De kans van slagen van een procedure is vooraf niet altijd makkelijk in te schatten. Ga er daarom niet zomaar vanuit dat uw kosten vergoed zullen worden door uw wederpartij en laat u voor aanvang van de procedure goed informeren over de risico’s.

Heeft u vragen? Neem dan (vrijblijvend) contact op met ons:

T: 0492-544415

A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.