Werkgevers opgelet!

Het gebeurt nog wel eens dat een werknemer in de ogen van de werkgever onvoldoende meewerkt aan re-integratie bij ziekte. U kunt hierbij denken aan het niet verschijnen door de werknemer bij de bedrijfsarts. Vaak wordt dan een loonstop of loonopschorting ingezet als prikkel en als waarschuwing. Echter, de rechtspraak is in het algemeen van oordeel dat dit middel niet te lichtzinnig mag worden ingezet. Hier zijn namelijk strenge voorwaarden aan verbonden.

Als werkgever dient u een goed dossier te hebben opgebouwd, zo mogelijk aangevuld met een actueel deskundigenoordeel. Op deze wijze zorgt u ervoor dat u rechtmatig het loon stop kunt zetten of kunt opschorten.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of wilt u uw kwestie laten beoordelen door een van onze advocaten? Neem in dat geval contact met ons op:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur