Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen

De Eerste Kamer heeft eind maart 2017 ingestemd met het wetsvoorstel dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt. Dit betekent een wijziging van het huidige basisstelsel.

Wanneer u momenteel gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, bent u automatisch in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Hiervan kunt u slechts afwijken door het opstellen van huwelijkse voorwaarden bij de notaris. In de huwelijkse voorwaarden kunt u afspreken uw vermogen privé te houden. Daarnaast kunt u zorgen dat uw partner niet aansprakelijk wordt voor uw schulden. Wanneer u geen huwelijkse voorwaarden opstelt is in beginsel zowel alles wat u in eigendom had voor aanvang van het huwelijk, als wat u verwerft tijdens het huwelijk, van u samen.

Door de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel ter beperking van de gemeenschap van goederen zal dit veranderen.

De beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen zal de volgende wijzigingen met zich meebrengen. Indien de partners vooraf niets afspreken zal al het vermogen en de schulden die zij hadden voor de aanvang van het huwelijk of geregistreerd partnerschap ook na de aanvang ervan privé blijven, tenzij deze zaken ook vóór het huwelijk al gemeenschappelijk waren. Denk bijvoorbeeld aan een woning. Alleen dat wat de partners verwerven tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zal behoren tot de gemeenschap van goederen.

Daarnaast zal alles wat wordt verkregen door een schenking of erfenis privé blijven, tenzij een insluitingsclausule wordt toegevoegd door de schenker of erflater. Dan valt een schenking of erfenis wel in de gemeenschap van goederen.

De ‘beperkte gemeenschap’ zal gelden voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen die worden aangegaan na inwerkingtreding van deze nieuwe wet, vanaf 1 januari 2018.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande?

Neem in dat geval contact met ons op:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur