Schadevergoeding voor slachtoffers van huiselijk geweld

Op 6 februari 2019 werden schokkende cijfers gepubliceerd over het aantal slachtoffers van huiselijk geweld in de afgelopen vijf jaar. Het Wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum (WODC) concludeert na uitgebreid onderzoek namelijk dat ruim 700.000 Nederlandse meerderjarigen in de afgelopen vijf jaar minimaal één keer het slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.  Ruim 100.000 kinderen met een leeftijd tot 17 jaar werden jaarlijks het slachtoffer van kindermishandeling.

Een deel van de slachtoffers van huiselijk geweld, van geweldsmisdrijven of van zedenmisdrijven, doet aangifte van het strafbare feit. Politie en justitie kunnen dan een onderzoek starten naar de verdachte.

Voor advies en hulp bij huiselijk geweld en overige misdrijven kan contact worden opgenomen met Veilig Thuis in uw regio. 
Slachtofferhulp Nederland kan in geval van huiselijk geweld ondersteuning bieden, zowel emotioneel als juridisch.
Indien bij het slachtoffer sprake is van ernstig lichamelijk letsel of psychische schade, dan bestaat het recht op kosteloze rechtsbijstand bij een van onze gespecialiseerde advocaten.

Het slachtoffer van een strafbaar feit heeft verschillende rechten binnen de strafrechtelijke procedure. Zo bestaat het recht op informatie over het strafproces en het recht op het afleggen van een slachtofferverklaring. Het slachtoffer heeft de mogelijkheid om als benadeelde partij in het strafproces een vordering in te dienen om zo een vergoeding te krijgen voor de geleden schade.

Het recht op schadevergoeding en de hoogte van deze vergoeding wordt beoordeeld door de strafrechter. Het is van belang dat de vordering correct wordt onderbouwd, zowel op schrift als mondeling bij de strafzitting. Indien sprake is van complexe schade, dan is het mogelijk dat de strafrechter de vordering niet volledig kan beoordelen. Het slachtoffer heeft dan de mogelijkheid om de vordering aan de civiele rechter voor te leggen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden tot verkrijging van een schadevergoeding naar aanleiding van huiselijk geweld of andere misdrijven? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij informeren u graag over uw rechten en mogelijkheden.

Telefoon: 0492-544415
E-mail: secretariaat@braakmanadvocaten.nl
Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur