Wijzigingen arbeidsrecht vanaf 2020

Op de valreep van 2018 is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) gepubliceerd. Zoals de naam al zegt, moet de WAB zorgen voor een nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt. Als het aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, moeten de maatregen uit de wet in 2020 in werking treden. Wat staat u als werkgever of werknemer te wachten met de WAB?

Kort samengevat worden in de WAB de volgende de regels voor arbeidscontracten, flexwerk en ontslag gewijzigd:

  • Door een cumulatiegrond wordt het weer mogelijk om ontslaggronden te combineren. Bij ontslag op basis van deze zogenaamde i-grond kan de werknemer een hogere vergoeding krijgen;
  • Een werknemer kan weer drie jaar in tijdelijke dienst zijn. In een cao kan de periode die nodig is om de keten van tijdelijke contracten te onderbreken worden verkort van zes naar drie maanden voor terugkerend tijdelijk werk;
  • De proeftijd mag vijf maanden duren als een werknemer direct een vast contract krijgt. Bij contracten van twee jaar of langer mag de proeftijd drie maanden duren;
  • Een ontslagen werknemer heeft straks direct na de start van het dienstverband recht op een transitievergoeding. In de WWZ bestond nog een drempel van 2 jaar dienstverband. Daarnaast bouwt iemand die langer dan tien jaar in dienst is geen extra, hogere, transitievergoeding meer op;
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoedingen te compenseren als ze hun organisatie moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte;
  • Oproepkrachten krijgen meer bescherming door uitbreiding van hun rechten. Zo moet de werkgever jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan een werknemer met een nulurencontract of min-maxcontract en hoeft een oproepkracht straks alleen gehoor te geven aan een oproep als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren oproept;
  • Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers en kunnen niet meer als ‘uitzendkracht’ langdurig op tijdelijke basis worden ingezet;
  • Het systeem van sectorpremies verdwijnt voor een systeem waarbij de WW-premie afhangt van de keuze voor een vast of tijdelijk contract. Dit maakt tijdelijke contracten duurder.


2020 klinkt nu misschien nog ver weg, maar het is zo hier. Op dat moment kunt u maar beter voorbereid zijn op de aankondigde wijzigingen. Laat u tijdig informeren en adviseren en neem vrijblijvend contact met ons op.

T: 0492-544415

A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.