Corona en vakantiedagen

Veel werknemers hebben reeds een vakantie gepland en de aanvraag van deze vakantie is goedgekeurd door de werkgever. De gewenste vakantiebestemming is niet te bereiken en de vakantievreugde is afwezig. Blijf thuis is het advies. Mag de werknemer afzien van de vastgestelde vakantie?

Werknemer wil vakantiedagen intrekken
Een goedgekeurde vakantie kan niet eenzijdig worden gewijzigd door de werknemer. De werknemer dient hierover in overleg te treden met de werkgever. Wij adviseren de werknemer om gemotiveerd aan te geven bij de werkgever waarom de werknemer de goedgekeurde vakantie niet door wenst te laten gaan. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan de werkgever het verzoek honoreren. De werkgever dient zich op te stellen als ‘goed werkgever’, maar vanuit de kant van de werkgever kunnen op dit moment gegronde redenen aanwezig zijn om het verzoek van de werknemer niet te honoreren. Dit kan het geval zijn indien onvoldoende werk beschikbaar is. 

Ook het tegenovergestelde zal veelvuldig het geval zijn, vooral in de vitale beroepen. Kan de werkgever beslissen dat een vastgestelde vakantie van de werknemer geen doorgang zal vinden?

Werkgever wil vakantiedagen intrekken
De wet geeft de werkgever de bevoegdheid om na overleg met de werknemer een vastgestelde vakantie te wijzigen of te verplaatsen naar een ander moment. Er moet wel sprake zijn van gewichtige redenen. De corona pandemie en de effecten daarvan op een organisatie kan zeker een gewichtige reden opleveren. Zo is het mogelijk dat sprake is van onderbezetting door een groter ziekteverzuim of dat de werknemer nodig is in verband met de sterke toename in vraag naar diensten of producten.

Het is voor de werkgever van belang om in gesprek te treden met de werknemer over het verplaatsen van de vakantie. De schade die de werknemer lijdt als gevolg van het wijzigen van een vastgestelde vakantie moet door de werkgever worden vergoed, ook indien de werknemer akkoord gaat met de door de werkgever voorgestelde wijziging. De schadevergoeding bestaat ten minste uit annuleringskosten, voor zover deze bij de werknemer in rekening worden gebracht. Van de werknemer mag wel verwacht worden de schade zoveel mogelijk te beperkten.

Het advies aan zowel de werkgever als de werknemer is dus om met elkaar in overleg te treden betreft een gewenste intrekking van vakantiedagen om tot een redelijke oplossing te komen.

Slaagt u hier niet in en wenst u nader advies, neem vrijblijvend contact met ons op.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl