Hoe lang ben ik partneralimentatie verschuldigd?

Indien u partneralimentatie aan uw ex-partner moet betalen, rijst vaak de vraag hoe lang u deze bijdrage verschuldigd bent. Als de rechter geen termijn aan de alimentatieverplichting heeft verbonden, eindigt deze verplichting na verloop van 12 jaar. De 12-jaarstermijn vangt aan op de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De termijn van 12 jaar geldt niet indien het huwelijk korter heeft geduurd dan vijf jaar en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren. In dat geval is de duur van de alimentatieverplichting gelijk aan de duur van het huwelijk.

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

De laatste jaren is er steeds meer kritiek gekomen op de huidige regeling, omdat deze niet meer van deze tijd is. Er is daarom een wetsvoorstel ingediend om partneralimentatie eerlijker te maken, simpeler te berekenen en in duur te verkorten. Het voorstel is inmiddels meermalen gewijzigd. Het laatste voorstel is als volgt:
De duur van de partneralimentatieverplichting is in beginsel gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Als er jonge kinderen betrokken zijn of wanneer de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, gelden er andere termijnen.
Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Het kan dus nog wel even duren voordat het wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Klik hier voor onze blog met recente informatie over de wijzigingen per 1 januari 2020.

Heeft u een vraag over partneralimentatie? Neem dan gerust contact met ons op.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.