Bedrijfsongevallen

Uit cijfers van de Inspectie SZW van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval, ook wel bedrijfsongeval, in het jaar 2019 is gestegen. In 2019 zijn 4474 meldingen van een arbeidsongeval gedaan, terwijl dit in 2019 nog 4368 meldingen waren. Een groot aantal fatale ongelukken vond plaats in de bouw. Daarnaast raakten in 2019 duizenden mensen gewond of hielden ernstig letsel over aan een bedrijfsongeval. In de sectoren industrie, vervoer en opslag en de agrarische sector vielen vooral veel slachtoffers.

Er is sprake van een bedrijfsongeval of arbeidsongeval als u tijdens uw werk een ongeval overkomt. Dit kan op het bedrijf zelf zijn, maar ook op een andere werklocatie of onderweg. De werkgever is bijna altijd aansprakelijk voor een bedrijfsongeval.
 
Indien u letsel oploopt als gevolg van een bedrijfsongeval, raden wij u aan zo spoedig mogelijk juridisch advies in te winnen. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl