Klacht niet verdere vervolging (art. 12 Sv)

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, hoopt u dat de dader daar ook strafrechtelijk voor vervolgd wordt. Helaas is dit niet altijd het geval. Het openbaar ministerie bepaalt immers welke strafbare feiten zij voor de strafrechter laten komen. De officier van justitie laat in deze zogenaamde vervolgbeslissing meewegen of het feit bewezen kan worden en of het algemeen belang gediend is bij vervolging. Vervolgens bepaalt de officier of met een transactie of strafbeschikking volstaan kan worden of dat de strafrechter zich over de zaak moet buigen.

Wanneer de officier van justitie besluit om niet tot vervolging over te gaan of de zaak af te doen met een transactie of strafbeschikking, kunnen direct belanghebbenden, u als slachtoffer bijvoorbeeld, een bijzondere klachtprocedure starten, de zogenaamde art. 12 Sv procedure.

In deze art. 12 Sv procedure kunt u de beslissing van de officier om niet tot vervolging over te gaan voorleggen aan het gerechtshof. Allereerst dient een klaagschrift te worden ingediend en vervolgens zal het gerechtshof een zitting vaststellen waarin het dossier zal worden besproken en vragen worden gesteld aan klager en beklaagde. Het openbaar ministerie is ook vertegenwoordigd op een dergelijke zitting.

Wordt de klacht gegrond verklaard? De officier moet de verdachte alsnog vervolgen en de zaak moet worden voorgelegd aan de strafrechter.

Onze advocaten kunnen tezamen met u het klaagschrift opstellen en u bijstaan ter zitting bij het gerechtshof.

Heeft u vragen over de art. 12 Sv procedure? Neem vrijblijvend contact met ons op:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.