Peer review... kun je dat eten?

Nee, dit fenomeen heeft niets met fruit of iets dergelijks te maken. Peer review is een vorm van intervisie waarbij collega’s elkaars werk beoordelen.

Vanuit diverse instanties zoals de Orde van Advocaten, de rechterlijke macht en Raad voor Rechtsbijstand is de Peer review regelmatig gepromoot. Ook in andere beroepsgroepen, zoals medici, is deze vorm van kwaliteitszorg reeds jaren gangbaar.

Het is dan ook al meer dan 10 jaar geleden dat Braakman Advocaten deelnemer werd van een Peer review pilot, die daarna in ruimere kring werd uitgerold. Het fenomeen was toen (2007) voor Nederland volstrekt nieuw en was in de Schotse Advocatuur ontwikkeld. Van Braakman Advocaten heeft toen mr. Sars zich ook tot Peer-reviewer laten opleiden en de nodige reviews gedaan, dit als onderdeel van het kwaliteitskeurmerk.

Inmiddels lijkt de Peer review weer aan een nieuwe opmars te zijn begonnen en gaan steeds meer stemmen op om deze zogenaamde “intercollegiale consultatie” nog weer verder in de advocatuur uit te rollen.

Braakman Advocaten juicht deze ontwikkeling toe; om je werk nog beter te doen is het goed om zo nu en dan eens bij elkaar “een kijkje in de keuken” te krijgen of te geven. Dit werkt enkel eetlust-bevorderend en uiteindelijk is iedereen, maar vooral de klant als rechtzoekende, daarbij het meest gebaat.

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.