Belangrijke wijzigingen op komst voor de internationale echtscheiding

De regels die gelden voor (de gevolgen van) echtscheidingen zijn steeds ingewikkelder. Dit geldt zeker ook voor de (financiële) afwikkeling van het huwelijk.

Vanaf 2018 is de algehele gemeenschap van goederen voor huwelijken in Nederland aangepast naar een beperkte gemeenschap. Kort samengevat: Ieder houdt wat hij had en wat er tijdens het huwelijk bij komt door te sparen wordt gedeeld. Bij zogenaamde voorhuwelijkse vermogens kan dat al best wat discussie opleveren.

De charme en eenvoud van de algehele gemeenschap van goederen zoals we die altijd kenden (alles door de helft tenzij anders is bepaald of afgesproken) werd echter niet meer wenselijk gevonden. Vooral in internationaal verband is het een vreemde eend in de bijt.

Bij huwelijken tussen of met niet-Nederlanders is niet altijd duidelijk welk recht van toepassing is op het vermogen, en ook in welk land de rechter erover mag oordelen.

Op 29 januari 2019 treedt de EU-verordening 2016/1103 in werking waarin nadere regels zijn vastgesteld. Een van de wijzigingen is dat in bepaalde gevallen de Nederlandse rechter niet langer bevoegd is, waar dat vóór deze datum nog wel het geval is.

Ook op andere terreinen, zoals bij het treffen van regelingen met betrekking tot de kinderen, het levensonderhoud en wonen gelden er voor elk onderwerp eigen regels.  Ondanks pogingen om internationaal tot meer gelijkluidende regelingen te komen, is de praktijk van de laatste jaren eerder het tegendeel.

Gezien de sterk toenemende internationalisering, zoals ook in onze regio met een grote toestroom van expats, en ook het gemak waarmee verre reizen voor werk, studie of vakantie kunnen worden ondernomen, is het de verwachting dat het aantal ingewikkelde geschillen hiermee enkel verder zal toenemen.

Heeft u hier vragen over, dan kunt u altijd (vrijblijvend) contact opnemen.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.