Letselschade tijdens festival

De zomer is weer aangebroken! Dit betekent dat er weer de nodige festivals en buitenevenementen georganiseerd worden. Bent u aan het genieten van het zonnetje en de muziek en struikelt u  plotseling ongelukkig over een kabel, grondplaat of hek en komt u daarbij verkeerd terecht?  Of wellicht wordt u ongelukkig geraakt door een van de andere festivalgangers? In het verleden is wel eens voorgekomen dat door onverwacht noodweer een festival letterlijk in het water valt door stormschade. Het kan zijn dat uw leuke dagje festival dan eindigt met een bezoekje aan de eerste hulp of misschien hebt u wel schade aan uw kleding of andere spullen (materiële schade) opgelopen. Ook kunt u vervolgschade hebben, doordat u niet kunt gaan werken of een examen niet door kan gaan.

Wie is nu eigenlijk aansprakelijk voor de schade die u hebt opgelopen?
Dit is afhankelijk van wat er precies gebeurd is. De organisatoren van het festival zijn verplicht zich te houden aan hun zorgplicht, maar wanneer u schade oploopt terwijl u dronken was, is dat wellicht uw eigen schuld. Het kan dan zijn dat uw schade niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed. Wanneer schade wordt toegebracht door een van de andere festivalgangers, zal die persoon aansprakelijk zijn. U hebt dan natuurlijk wel de gegevens van die persoon nodig. In sommige gevallen moet u wellicht aangifte doen bij de politie.

Wanneer u kunt aantonen dat de organisatie van het festival inderdaad een fout heeft begaan, dan  kunt u deze aansprakelijk stellen. In de meeste gevallen wordt voor een festival een evenementenverzekering afgesloten. Wanneer de organisatie de aansprakelijkheid erkent, zal deze uw schade vergoeden. 

Wanneer u letselschade of materiële schade heeft opgelopen tijdens een festival, evenement of concert is het verstandig hiervoor juridische hulp in te schakelen. Een advocaat kan de door u geleden schade berekenen en onderhandelen met de aansprakelijke partij om zo tot een voor u gunstige schadevergoeding te komen.

Heeft u schade geleden en wilt u hulp bij de schadeafwikkeling of heeft u nog vragen over bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl