Van welke regelingen kan ik als ondernemer gebruik maken tijdens het Coronavirus?

Om ondernemers te steunen die getroffen worden door de coronacrisis heeft de overheid een aantal regelingen in het leven geroepen.

NOW-regeling
Als werkgever kunt u een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), zoals gepubliceerd op 31 maart 2020. De aanvraag kan vanaf 6 april 2020 worden ingediend bij het UWV. Het formulier Aanvraag tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vindt u hier

De NOW is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die te maken hebben met omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct is vervallen.

Wanneer sprake is van een omzetverlies vanaf 1 maart 2020 van minimaal 20% gedurende 3 maanden, kan aanspraak gemaakt worden op de NOW. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet met een maximum van 90% van de loonsom.

De omzetdaling kan berekend worden door een referentieperiode aan te nemen. De omzet zal namelijk vergeleken worden met de omzet van het voorgaande jaar. U kunt dit doen door de omzet van januari tot en met december 2019 te delen door vier. UWV streeft ernaar om binnen 2 à 4 weken een voorschot uit te betalen.

Andere regelingen
Wanneer de NOW op korte termijn liquiditeitsproblemen niet oplost, dan kan wellicht gebruik gemaakt worden van een van de andere regelingen die het kabinet heeft opgezet. 

Zo is er onder andere de regeling TOGS, welke bedoeld is voor mkb-bedrijven in sectoren die direct getroffen worden doordat zij moeten sluiten.

De regeling voor de Borgstelling MKB-kredieten is versoepeld, zodat bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld kunnen lenen bij de bank. Daarnaast kan gemakkelijk een uitstel gevraagd worden van belastingbetaling.

Heeft u vragen over deze regelingen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl