Vrije advocaatkeuze weer verder beknot ?

Rechtsbijstandsverzekeraars blijven het proberen; U als verzekerde heeft het recht om voor een (gerechtelijke) procedure een eigen advocaat in te schakelen op kosten van uw verzekeraar. 

Om toch weer te beknibbelen op de kosten van de kwalitatief goede en onafhankelijke rechtshulp van een advocaat proberen de verzekeraars steeds weer om dit recht van de verzekerde waar mogelijk in te perken. Dat gebeurt o.m.  door een maximale dekking in de polis op te nemen, en die is  vaak erg laag wanneer een advocaat niet verplicht voorgeschreven is in de te voeren procedure.

Ook kwam onlangs in een uitzending van Radar in het nieuws dat zaken steeds vaker door rechtsbijstandsverzekeraars worden uitbesteed aan partijen die vervolgens deze zaken weer doorschuiven aan ZZP-juristen voor tarieven waarmee de kwaliteit van de dienstverlening ernstig in het gedrang komt.

Anders gezegd: De zaak waar u (vaak ongewild) in terecht komt wordt als koopwaar verhandeld !

Een rechtsbijstandverzekering is – zoals iedere verzekering – iets waarvan je hoopt dat je het nooit nodig hebt. Komt u dan toch in een juridisch conflict terecht, overweeg dan om een echte dienstverlener in te schakelen in plaats van een partij die er per definitie niet bij is gebaat om u met maatwerk optimaal bij te staan in uw geschil.

Wilt u hier meer over weten dan kunt u altijd (vrijblijvend) contact met ons opnemen.

T: 0492-544415

A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl


Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.