Omgangsregeling en de corona pandemie


Voor veel gescheiden ouders met kinderen is het onder normale omstandigheden vaak al passen en meten met elkaar. De huidige situatie met maatregelen in verband met de corona pandemie kunnen de verhoudingen op scherp zetten. Wij worden veelvuldig benaderd door ouders met vragen over de uitvoering van de omgangregeling.

In beginsel dienen ouders zich ook onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk te houden aan de afspraken die gemaakt zijn over de omgangsregeling. Zijn de kinderen gezond en voelen de ouders zich goed? Dan kunnen de kinderen volgens afspraak bij de ouders verblijven, als de actuele regels van de overheid dit eveneens toelaten. De structuur van de omgangsregeling is voor veel kinderen van belang in deze roerige tijden. Het is belangrijk dat ouders zelf hun verantwoordelijkheid nemen en met elkaar in overleg blijven.

Door de Nederlandse Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) worden zeven tips gegeven om in deze roerige tijden zo goed mogelijk te handelen. U leest de tips hier.