Vuurwerkdelicten en jongeren

Veel jongeren kunnen rond de jaarwisseling niet wachten om vuurwerk af te steken. Jaarlijks wordt een groot aantal jonge verdachten aangehouden in verband met het te vroeg afsteken van vuurwerk en het ter beschikking hebben of stellen van een hoeveelheid legaal of illegaal vuurwerk.

Afhankelijk van onder andere de classificatie en hoeveelheid van het vuurwerk, de datum van het feit, eventuele recidive en de leeftijd van de jongere zal door justitie een beslissing worden genomen over de vervolging. Het kan een afdoening via Halt zijn, een oproeping voor een gesprek met de officier van justitie (OM zitting) of een dagvaarding voor de kinderrechter.

Halt-straf
Indien de politie een jongere (tussen 12 en 18 jaar) betrapt op het te vroeg afsteken van vuurwerk, kan hij worden doorverwezen naar Halt. Dit is ook het geval wanneer een jongere voor de eerste keer in aanraking komt met politie en sprake is van een kleine hoeveelheid (illegaal) vuurwerk. Voor beperkte vernieling en brandstichting rond de jaarwisseling kan eveneens naar Halt worden verwezen. Tussen eerste verhoor door de politie en de ontvangst van de Halt-verwijzing door Halt geldt een maximale termijn van 7 dagen.

De Halt-straf bestaat doorgaans uit een aantal gesprekken, het maken van excuses aan het slachtoffer en het maken van een leeropdracht. Soms dienen daarnaast nog een werkopdracht verricht te worden en eventueel schade worden vergoed. De duur van de Halt-straf is maximaal 20 uren.

Een Halt-afdoening heeft als voordeel dat geen sprake zal zijn van een registratie in de justitiële documentatie, vaak benoemd als een ‘strafblad’. Het betekent niet dat een Halt-straf vrijblijvend is. Indien een jongere niet meewerkt aan zijn Halt-straf, komt hij alsnog in contact met justitie.

Oproeping of dagvaarding
Is een oproeping ontvangen voor een gesprek met de officier van justitie, ofwel een dagvaarding om voor de kinderrechter te verschijnen? Doorgaans is dan sprake van verdenking van een ernstiger vuurwerkdelict of van recidive.

Bij een OM zitting kan een taakstraf aangeboden worden ofwel een geldboete. In sommige gevallen krijgt een jongere begeleiding van de Jeugdreclassering. Indien het voorstel van de officier van justitie niet wordt geaccepteerd, volgt een zitting voor de kinderrechter. Om een goede afweging te maken, is het raadzaam reeds in een vroeg stadium contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat. Dit geldt eveneens voor de voorbereiding van een zitting bij de kinderrechter.

Wordt uw zoon of dochter verdacht van een strafbaar feit? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

T: 0492-544415

A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.