Ik krijg een VSO aangeboden, waar heb ik recht op?

Ver uit de meest voorkomende manier om een arbeidscontract te beëindigen is middels een zgn. vaststellingsovereenkomst (afgekort: VSO).
Het initiatief gaat dan in beginsel uit van de werkgever die van de werknemer afscheid wil nemen, maar dat hoeft niet in alle gevallen zo te zijn. Het besluit kan soms van beide kanten komen.

Als redenen kunnen onder meer gelden:

- Bedrijfsbeëindiging of reorganisatie
- Verplaatsing van werkzaamheden
- Onvrede over het functioneren
- Het verstrijken van 2 jaar ziekte
- Een conflict over de re-integratie na ziekte
- Een (ander) onoplosbaar meningsverschil

 

Transitievergoeding
 

Behoudens bijzondere omstandigheden bestaat in zo’n geval tenminste aanspraak op de wettelijke transitievergoeding. Deze komt tegenwoordig uit op een derde maandsalaris per dienstjaar.


De wet beschrijft ook wat er dan wel en niet in de berekening wordt meegenomen. Toch kan daar wel discussie over ontstaan, met name als er variabele loonbestanddelen zijn. Soms is de wet er toch niet geheel duidelijk over en moet de rechter bepalen wat er geldt.

In onderhandelingen wordt niet zelden een hogere beëindigingsvergoeding bedongen.

Het verdient aanbeveling om deze onderhandelingen niet zelf te voeren maar daarbij rechtsbijstand in te schakelen. Ook om uitkeringsrechten veilig te stellen verdient het aanbeveling om u van juridische bijstand te voorzien, deze verdient zich in de meeste gevallen terug.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl