Heb ik het recht om thuis te werken ten tijde van het Coronavirus

De Rijksoverheid heeft verzocht zoveel mogelijk thuis te werken, mits het werk dit toelaat. Een werkgever dient volgens de Arbeidsomstandighedenwet te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek en moet maatregelen nemen om besmetting te reduceren.

De werkgever kan u verplichten thuis te werken. Aan de andere kant mag uw werkgever van u verlangen dat u naar uw werkplek komt, wanneer deze er alles aan heeft gedaan om een veilige en gezonde werkplek te creëren. Mocht u hier geen gehoor aan geven, dan kan dit zelfs gezien worden als werkweigering.
Indien u zich niet prettig voelt op uw werkplek of niet naar de werkplek durft te komen, is het van belang om met uw werkgever in gesprek te treden om conflicten te voorkomen. In beginsel is het ‘niet durven komen’ namelijk geen geldige reden. In het geval daardoor gesproken kan worden van daadwerkelijke psychische klachten zou sprake kunnen zijn van arbeidsongeschiktheid.

Zorg kinderen
Nu de scholen zijn gesloten kan het zijn dat u moet werken en tegelijkertijd voor uw kind(eren) moet zorgen. In de beginperiode bestond de mogelijkheid om calamiteitenverlof op te nemen voor de duur van slechts enkele dagen. Echter, daarvan is nu geen sprake meer.
Voor de langere periode is het aan te raden om met uw werkgever in overleg te treden over de mogelijkheden. Op basis van goed werkgeverschap zou een werknemer in deze ongewone situatie recht moeten houden op loondoorbetaling.

Indien sprake is van ziekte van een gezinslid en noodzakelijke zorg voor dit gezinslid, is in beginsel recht op kortdurend zorgverlof. Daarbij heeft u voor twee weken het recht op loondoorbetaling ter hoogte van 70%. In het geval van langdurend zorgverlof is geen sprake van loondoorbetaling en kan de werkgever u stimuleren om vakantiedagen op te nemen.

Heeft u vragen, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl