Slachtoffer van een misdrijf? Laat u informeren over uw rechten

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit?
Heeft u hierdoor schade opgelopen, bijvoorbeeld ernstig lichamelijk letsel of psychische schade?

Het slachtoffer van een strafbaar feit heeft het recht zich te voegen in de strafzaak tegen de dader. Het slachtoffer kan als benadeelde partij in het strafproces een vordering indienen om zo een vergoeding te krijgen voor deze schade.

Een slachtoffer heeft meer rechten binnen het strafproces. Zo bestaat er het recht op informatie over het strafproces en het afleggen van een slachtofferverklaring.

Het recht op schadevergoeding en de hoogte van deze vergoeding wordt beoordeeld door de strafrechter. Het is van belang dat de vordering correct wordt onderbouwd, zowel op schrift als mondeling bij de strafzitting. Indien sprake is van complexe schade, dan zal een strafrechter de vordering doorgaans niet volledig kunnen beoordelen. Het slachtoffer dient de vordering dan bij de civiele rechter voor te leggen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden tot verkrijging van een schadevergoeding naar aanleiding van een strafbaar feit? Of omtrent de overige rechten als slachtoffer?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij informeren u graag over uw rechten en mogelijkheden.

Telefoon: 0492-544415
E-mail: info@braakmanadvocaten.nl
Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur