Nieuwe aanpak ‘vechtscheidingen’

Het aantal zogenaamde ‘vechtscheidingen’ in Nederland blijft erg hoog. De huidige gang van zaken in een procedure kan de strijd tussen ouders versterken, met het kind als uiteindelijk slachtoffer.

De rechtspraak heeft in 2016 een visiedocument “Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen” gepresenteerd. Daarin staan centraal de complexe conflictscheidingen waarin te veel kinderen te lang betrokken raken. In de volledige keten van betrokken beroepskrachten is gezocht naar vernieuwingen/andere werkwijzen om schade aan kinderen zo veel mogelijk te voorkomen.

Een van deze vernieuwingen is het uniform hulpaanbod: een aantal voorgedefinieerde zorgtrajecten voor ouders en kinderen die kort na een zitting van start gaan, constant gemonitord worden en waarvan op voorhand duidelijk is dat de gemeente deze trajecten financiert. De rechtbank Oost-Brabant gaat met het uniform hulpaanbod van start met ingang van april 2019.

Wilt u meer informatie over het uniform hulpaanbod of een scheidingssituatie, neem vrijblijvend contact met ons op.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.