Bezwaar en beroep tegen een besluit van de overheid

Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid, hoeft u zich daar niet bij neer te leggen. Het bestuursorgaan (bijvoorbeeld rijksoverheid, provincie, gemeente, UWV, sociale verzekeringsbank, CBR) dient in het besluit aan te geven wat u moet doen als u het niet eens bent met de beslissing en binnen welke termijn u dat moet doen.

Bezwaar en beroep
Vaak is de eerste stap het maken van bezwaar bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het bestuursorgaan maakt dan een heroverweging en houdt daarbij rekening met uw bezwaren. Vervolgens wordt er een beslissing op bezwaar genomen. Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kunt u beroep instellen bij de rechter. U moet dus eerst de bezwaarprocedure doorlopen voordat u de kwestie aan de rechter kunt voorleggen.

In een aantal gevallen is het niet mogelijk om bezwaar te maken, maar moet administratief beroep worden ingesteld. Een ander (vaak hoger) bestuursorgaan maakt dan de heroverweging. Deze situatie komt niet veel voor. Ook in dit geval kan weer beroep bij de rechter worden ingesteld als u het niet eens bent met de uitkomst van het administratieve beroep.

Als u het ook niet eens bent met de beslissing van de rechter, bestaat nog de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij een hogere rechter, bijvoorbeeld de Raad van State of de Centrale Raad van Beroep.

Voorlopige voorziening
Omdat het besluit van het bestuursorgaan door het instellen van bezwaar zijn werking niet verliest, kan er een vervelende situatie ontstaan. In spoedeisende gevallen kan de rechter verzocht worden om een voorlopige voorziening te treffen. De rechter kan het besluit bijvoorbeeld schorsen in afwachting van de uitkomst in de bezwaarprocedure.

Als u vragen heeft over een bezwaar- of beroepsprocedure kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
 

T: 0492-544415

A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.