Bestuursrecht

Bestuursrecht
Bezwaar/beroep tegen overheidsbesluiten (gemeente) waaronder planschade en ruimtelijke ordening, sociaal zekerheidsrecht (bezwaar/beroep) inzake bijstandsuitkering (Abw), werkloosheidsuitkering (WW) , arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO / WIA) , alle overige sociale zekerheidswetten, asiel en vreemdelingenrecht, bij Braakman Advocaten aan de Mierloseweg no. 5 te Helmond zit u aan het goede adres!

Uw zaken op het gebied van Bestuursrecht zoals bezwaar / beroep tegen overheidsbesluiten (gemeente) waaronder planschade en ruimtelijke ordening, sociaal zekerheidsrecht (bezwaar/beroep) inzake bijstandsuitkering (Abw), werkloosheidsuitkering (WW), arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO / WIA) en alle overige sociale zekerheidswetten zijn bij Braakman Advocaten, Helmond in goede handen. Hieronder een greep uit ons werkterrein op het gebied van Bestuursrecht.

Bezwaar / beroep tegen overheidsbesluiten
Tegen overheidsbesluiten staat in de regel bezwaar en beroep open. Daarnaast kan je veelal ook voordat een besluit wordt genomen je mening geven door het indienen van een zienswijze of bedenking. Braakman Advocaten adviseert en procedeert  in rechtsbeschermingkwesties. Kennis en ervaring staan er borg voor dat uw belangen op de juiste wijze worden behartigd.

Sociaal zekerheidsrecht
Het sociaal zekerheidsrecht is er om de sociale zekerheid  van de mensen die in  financiële onzekerheid verkeren, te waarborgen. Door een steeds toenemend aantal wet- en regelgevingen van de overheid is het sociaal zekerheidsrecht de laatste jaren in omvang en complexiteit toegenomen.  Zowel voor de werkgever als voor de werknemer kunnen zich problemen voordoen op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht en de daaruit voortvloeiende voorzieningen. Onze specialisten staan voor u klaar.

Asiel en vreemdelingenrecht
Het asiel en vreemdelingenrecht regelt het recht met betrekking tot de toelating en uitzetting van vreemdelingen, alsmede het toezicht houden op vreemdelingen die hier in Nederland verblijven. De laatste jaren is er veel te doen geweest omtrent het vreemdelingenrecht. Braakman Advocaten staat al jaren cliënten bij met vragen en geschillen over het asiel en vreemdelingenrecht. Het is aan te bevelen in een vroeg stadium al advies en bijstand te vragen om langdurige procedures te voorkomen. Te denken valt aan het aanvragen van verblijfsvergunningen ten behoeve van uzelf, (toekomstige) familieleden, partners dan wel werknemers als u een bedrijf heeft. Indien een eerste aanvraag tot een afwijzing heeft geleid kan er bijstand geboden worden in een bezwaarprocedure, dan wel een procedure bij de Rechtbank, zonodig kunnen voorlopige voorzieningen worden verzocht. Neemt u gerust contact met ons op voor een deskundig advies. 

Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles