Arbeidsrecht


Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten tussen werknemer en werkgever. Een complex rechtsgebied waarin vaak snel actie moet worden ondernomen en waaraan naast de juridische ook vaak sociale aspecten verbonden zitten met enorme belangen. Doordat de regelgeving steeds ingewikkelder wordt, kan bijstand in een vroeg stadium de-escalerend werken.

Onze advocaten kunnen u als werkgever en werknemer bijstaan in alle voorkomende kwesties op dit rechtsgebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van advies, beoordelen of opstelllen van een vaststellingsovereenkomst, het voeren van onderhandelingen en procedures, begeleiding bij reorganisaties, het opstellen van alle denkbare documenten gerelateerd aan het arbeidsrecht en ondersteuning bij gesprekken.