Strafrecht


Bent u in aanraking gekomen met politie of justitie? Of uw minderjarige zoon of dochter?

Of nu sprake is van een verkeersovertreding of een levensdelict, het is van groot belang om in een vroeg stadium advies in te winnen over uw rechten.

Wij staan zowel meerderjarige als minderjarige verdachten bij. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de bijstand aan slachtoffers van een strafbaar feit, in het bijzonder slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedendelicten.


Meer informatie over:
Aanhouding en verhoor bij de politie
Bijstand advocaat bij politieverhoor
Dagvaarding

Oproep voor OM-zitting of TOM-zitting
Jeugdstrafrecht
Bijstand slachtoffer in strafzaak
Indienen klacht tegen niet verdere vervolging of het voeren van verweer in beklagprocedure
Rijbewijs ingevorderd door politie