Huurrecht


Huur wordt in de wet omschreven als een overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Het huurrecht is een complex rechtsgebied. In de wet zijn bepalingen opgenomen voor de huur van woonruimte en voor de huur van bedrijfsruimte. Ter bescherming van de huurder staan er diverse bepalingen in de wet waar niet ten nadele van de huurder van mag worden afgeweken. Toch gebeurt dit in de praktijk vaak wel. Laat u bij een huurgeschil daarom goed adviseren.

U kunt voor aanvang van een huurovereenkomst bij ons terecht om een huurovereenkomst te laten opstellen of beoordelen. Maar ook als u al een huurovereenkomst heeft gesloten en hier een geschil over ontstaat, kunnen wij u bijstaan. U kunt hierbij denken aan overlast, gebreken, renovatie, huurprijzen, huurbeëindiging en ontruiming. Zowel huurders als verhuurders kunnen bij ons terecht.